VT31ST – Hỗn hợp đặc biệt cao cấp cho ngan, vịt thịt (từ 22 ngày – xuất bán)

VT31ST – Hỗn hợp đặc biệt cao cấp cho ngan, vịt thịt (từ 22 ngày – xuất bán):

Vịt, ngan mọc lông nhanh, vào lườn mạnh, rút ngắn ngày nuôi.

Năng suất cao, tối ưu lợi nhuận.