H11ST – HH đặc biệt cao cấp cho heo siêu nạc (10Kg – 20Kg)

H11ST – HH đặc biệt cao cấp cho heo siêu nạc (10Kg – 20Kg)

Lợn ham ăn, tiêu hóa tốt, da hồng, lông mượt.

Cân bằng khoáng tối ưu, phát triển khung và tăng trọng vượt trội.