G24S – Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt từ 3 tuần đến 6 tuần tuổi

G24S – Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt từ 3 tuần đến 6 tuần tuổi:

Lên cân nhanh, mã đẹp, gà đồng đều, không cắn mổ.

Tối ưu chi phí.