H13S – Hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu thịt (từ 15 – 50 kg)

H13S – Hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu thịt (từ 15Kg – 50Kg)

Tiết kiệm chi phí.

Tăng trọng vượt trội, đạt thành cao.

Chất lượng thịt ngon, đỏ, đẹp tự nhiên, dễ làm giò và an toàn thực phẩm.