H10S – HH đặc biệt cao cấp cho heo con (7 ngày – 15 Kg)

H10S – HH đặc biệt cao cấp cho heo con (7 ngày – 15 Kg)

Đường ruột khỏe, lớn nhanh, đồng đều.

Da hồng, lông mượt, không tiêu chảy.