GT22ST – Hỗn hợp vỗ béo đặc biệt cao cấp cho gà trắng công nghiệp

GT22ST – Hỗn hợp vỗ béo đặc biệt cao cấp cho gà trắng công nghiệp:

Vỗ béo siêu tốc, an toàn thực phẩm.

Phục hồi thể trạng sau bệnh viêm ruột hoại tử, đầu đen…

Mã đẹp, lườn dày, rút ngắn ngày nuôi.