GT21S – Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng công nghiệp (15 – 28 ngày)

GT21S – Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng công nghiệp (15 – 28 ngày):

Phát triển khung xương vượt trội, mọc lông nhanh.

Gà khỏe mạnh, đều con, lớn nhanh.