H11S – HH đặc biệt cap cấp cho lợn siêu nạc (từ 10 – 25 kg)

H11S – HH đặc biệt cap cấp cho lợn siêu nạc (từ 10 – 25 kg)

Tính thèm ăn tốt, phân khuôn, mượt.

Tiêu hóa tối ưu, tăng trọng vượt trội, đạt thành cao.

Chất lượng thịt ngon, đỏ, đẹp tự nhiên, dễ làm giò và an toàn thực phẩm.