GT22S – Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng công nghiệp (29 ngày – Xuất bán)

GT22S – Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng công nghiệp (29 ngày – Xuất bán):

Gà khỏe mạnh, đều con, nhanh xuất bán.

Mã đẹp, nặng cân, chắc thịt.