VT31S – Hỗn hợp cao cấp cho ngan, vịt siêu thịt (từ 22 ngày – xuất bán)

VT31S – Hỗn hợp cao cấp cho ngan, vịt siêu thịt (từ 22 ngày – xuất bán):

Vịt, ngan mọc lông nhanh, vào lườn mạnh, rút ngắn ngày nuôi.

Năng suất cao, tối ưu lợi nhuận.