H16S – Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái ngoại (nuôi con)

H16S – Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái ngoại (nuôi con)

  • Cân bằng dinh dưỡng và khoáng tối ưu, lợn mẹ khỏe, lợn con phát triển nhanh và đều.

  • Bổ sung đề kháng cho lợn con thông qua sữa mẹ.

  • Phục hồi tổn thương sau sinh cho lợn mẹ, nhanh động dục trở lại.