H12S – Hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu thịt (từ 10 – 30 kg)

H12S – Hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu thịt (từ 10 – 30 kg)

Tiết kiệm chi phí.

Tăng trọng vượt trội, đạt thành cao.

Chất lượng thịt ngon, đỏ, đẹp tự nhiên, dễ làm giò và an toàn thực phẩm.