G31- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp cho Ngan, Vịt thịt ( từ 21 ngày- xuất bán )