G11- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp cho Gà trắng (từ 18-35 ngày tuổi)