G12- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp cho Gà trắng (từ 35 ngày -xuất bán)