G01- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp siêu tăng tốc cho lợn từ 10-20kg