Flip book element

VT31S – Hỗn hợp cao cấp cho ngan, vịt siêu thịt (từ 22 ngày – xuất bán)

VT31S – Hỗn hợp cao cấp cho ngan, vịt siêu thịt (từ 22 ngày – xuất bán):

Vịt, ngan mọc lông nhanh, vào lườn mạnh, rút ngắn ngày nuôi.

Năng suất cao, tối ưu lợi nhuận.

Đọc tiếp

VT31ST – Hỗn hợp đặc biệt cao cấp cho ngan, vịt thịt (từ 22 ngày – xuất bán)

VT31ST – Hỗn hợp đặc biệt cao cấp cho ngan, vịt thịt (từ 22 ngày – xuất bán):

Vịt, ngan mọc lông nhanh, vào lườn mạnh, rút ngắn ngày nuôi.

Năng suất cao, tối ưu lợi nhuận.

Đọc tiếp

VT30S – Hỗn hợp cao cấp cho ngan, vịt siêu thịt (từ 1 ngày – 21 ngày tuổi)

VT30S – Hỗn hợp cao cấp cho ngan, vịt siêu thịt (từ 1 ngày – 21 ngày tuổi):

Vịt, ngan đồng đều, lông, khung phát triển mạnh, tối ưu tiềm năng giống.

Đọc tiếp

G24S – Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt từ 3 tuần đến 6 tuần tuổi

G24S – Hỗn hợp cao cấp cho gà siêu thịt từ 3 tuần đến 6 tuần tuổi:

Lên cân nhanh, mã đẹp, gà đồng đều, không cắn mổ.

Tối ưu chi phí.

Đọc tiếp

GT22ST – Hỗn hợp vỗ béo đặc biệt cao cấp cho gà trắng công nghiệp

GT22ST – Hỗn hợp vỗ béo đặc biệt cao cấp cho gà trắng công nghiệp:

Vỗ béo siêu tốc, an toàn thực phẩm.

Phục hồi thể trạng sau bệnh viêm ruột hoại tử, đầu đen…

Mã đẹp, lườn dày, rút ngắn ngày nuôi.

Đọc tiếp

GT22S – Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng công nghiệp (29 ngày – Xuất bán)

GT22S – Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng công nghiệp (29 ngày – Xuất bán):

Gà khỏe mạnh, đều con, nhanh xuất bán.

Mã đẹp, nặng cân, chắc thịt.

Đọc tiếp

GT21S – Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng công nghiệp (15 – 28 ngày)

GT21S – Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng công nghiệp (15 – 28 ngày):

Phát triển khung xương vượt trội, mọc lông nhanh.

Gà khỏe mạnh, đều con, lớn nhanh.

Đọc tiếp

GT20S – Hỗn hợp mảnh cao cấp cho gà trắng công nghiệp từ 1 đến 14 ngày

GT20SM – Hỗn hợp mảnh cao cấp cho gà trắng công nghiệp từ 1 đến 14 ngày:

Gà con phân khô, chân mập, đồng đều cao, tỷ lệ hao hụt thấp.

Sản phẩm phù hợp cho chăn nuôi gà thịt năng suất cao.

Khuyến cáo 30 bao/1000 gà.

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.