G1S- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho lợn từ tập ăn-10kg