A412 – Thức ăn hỗn hợp cho cá trắm đen trên 500 Gr