VNA02-Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng (10g-100g)