VNA01-Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng (2g-10g))