VNA03- Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng (50g-200g)