VNA04-Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng(200g-500g)