V61-Hỗn hợp dùng cho gà trắng( từ 16 ngày- 32 ngày)