V66S – Hỗn hợp đặc biệt dùng cho gà đẻ trứng giống