V62S – Hỗn hợp vỗ béo siêu tốc cho gà trắng sử dụng 15 – 20 ngày trước khi xuất bán