V646 – Đậm đặc cao cấp cho gà thịt (từ 1 ngày tuổi đến xuất bán )