V22-Thức ăn hỗn hợp vỗ béo cho gà siêu thịt từ 4 tuần-xuất bán