Chiến tranh đã qua đi, đất nước đã giành được hòa bình nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại luôn hằn sâu trong tâm trí của hàng triệu trái tim con người Việt Nam.

Bởi lẽ, để Đất nước được thống nhất và hòa bình như ngày hôm nay, chính bằng xương máu và sự anh dũng hy sinh của thế hệ cha ông, của các anh hùng liệt sĩ.

Ngày hôm nay và cả sau này, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng tới các thế hệ cha ông đi trước đã và đang hi sinh, cống hiến vì nước nhà. Những đóng góp của những anh hùng liệt sĩ, những cựu chiến binh mãi mãi tạc ghi vào trang sử oanh liệt, hào hùng của dân tộc ta, quân đội ta như một thiên anh hùng ca bất diệt. Thế hệ ngày hôm nay và mai sau sẽ đời đời ghi nhớ công ơn và viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *