Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu của thời đại, đặc biệt đại dịch Covid – 19 đang thúc đẩy quá trình đó diễn ra mạnh mẽ. Giúp doanh nghiệp đổi mới mô hình, chuyển dần các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm thị trường, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới.

Trong chương trình Tạp chí Phố Hiến vừa qua, ông Trần Trung Kiên Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc Viet Nhat Group đã có những chia sẻ trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp của mình.

Kính mời quý vị khán giả theo dõi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *