19/8/1945 – Cách mạng Tháng Tám thành công đã ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam một mốc son chói lọi, đó là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước, khát vọng tự do, hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/8 được Nhà nước chọn làm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam – ngày tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của lực lượng tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong cả thời bình và thời chiến.

Viet Nhat Group xin đặc biệt gửi lời chúc sức khoẻ tới những chiến sĩ công an đã và đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh tổ quốc
Tiếp nối những trang sử hào hùng của cha anh, tuổi trẻ Viet Nhat Group sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng doanh nghiệp bền vững góp phần phát triển nền kinh tế Nước nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *