VNA3S-Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng (20g-200g)