VNA06-Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng (500g-xuất bán)