G22- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp cho Gà siêu thịt (từ 4 tuần- xuất bán)