G21- GreenBioFeed Thức ăn hỗn hợp cho Gà siêu thịt (từ 4-8 tuần tuổi)