Showing 1–12 of 15 results

Bộ sản phẩm thức ăn chăn nuôi cao cấp ProBioFeed – Việt Nhật dành cho các trang trại lớn. Bao gồm bộ sản phẩm cao cấp dành cho lợn thịt, lợn nái, bộ sản phẩm cao cấm dành cho gia cầm thịt và gia cầm đẻ. Với chất lượng vượt trội và giá thành cạnh tranh, bộ sản phẩm ProBioFeed – Việt Nhật sẽ giúp các trang trại tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, cùng Việt Nhật phát triển bền vững.

Thức ăn chăn nuôi cao cấp dành cho trang trại lớn

H15S – Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái ngoại (mang thai)

Thức ăn chăn nuôi cao cấp dành cho trang trại lớn

H16S – Hỗn hợp cao cấp cho lợn nái ngoại (nuôi con)