Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Để công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì liên tục trong quá trình sản xuất và kinh doanh của Công ty. Giúp cho NLĐ nắm bắt được những kiến thức chung về An toàn vệ sinh lao động, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc và nắm bắt được những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ.

Hôm nay, ngày 18/11/2018 Công ty cổ phần công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật phối hợp với Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ,  tổ chức lớp huấn luyện công tác ATVSLĐ năm 2018 tại công ty. Đây là công việc được tổ chức định kỳ hàng năm của Công ty.

Tại lớp huấn luyện toàn thể NLĐ đã được chuyên gia của Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ, truyền đạt những nội dung cơ bản về hệ thống các văn bản pháp luật về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động như: Bộ Luật lao động; Luật An toàn vệ sinh lao động và các Thông tư liên quan. Bên cạnh đó, NLĐ được phổ biến những vấn đề chung về kỹ thuật ATVSLĐ; Các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn, mạng lưới an toàn viên đối với công tác ATVSLĐ; Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại Công ty; Các yếu tổ nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; Quy trình làm việc an toàn…

Kết thúc buổi huấn luyện, NLĐ thực hiện  bài kiểm tra trắc nghiệm và kết quả 100%  đạt yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *