Các nhà phân phối, khách hàng khu vực Mỹ Đức -Hà Nội về thăm quan nhà máy